150 santimetreden derin kazılar; bu yapı işlerinde,

yan yüzler uygun şekilde desteklenmeli veya iksa edilmek suretiyle tahkim olunacak ve iksa için kullanılacak kalas başları, kazı üst kenarından, 20 santimetre yukarıda olacaktır.

150 santimetreden derin kazılar; açık yapılan kazılarda, 150 santimetreden daha derin toprak yığınlarının ve her derinlikte yapılan temel ve kanal kazılarında yan cidarların altlarını şerit gibi kazarak yukarıdan çökertmek yasaktır.

işçilerin inip çıkmaları için yeteri kadar el merdiveni bulundurulacaktır. İksa tertibatı inip çıkmak için kullanılmamalıdır.