4857 sayılı iş kanunu; 22.05.2003 tarihinde kabul edilen, 10.06.2003 tarihli ve 25134 sayılı resmi gazetede yayınlanan, işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenleme amacıyla çıkarılan kanundur.

İşverenler ve işçiler 4875 sayılı iş kanununa uymakla yükümlüdürler.

Ayrıca 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunundan önce 4857 sayılı yasa, iş sağlığı ve güvenliği için temel dayanak oluşturmakla beraber şu anda da iş sağlığı ve güvenliği konusunda başvurulabilecek geçerli bir yasa durumundadır.

4857 sayılı iş kanunu; indirmek için tıklayın.