a sınıfı yangınlar; odun, kömür, kâğıt, ot, doküman ve plastik gibi yanıcı katı maddeler yangını.