abek p3 tipi maske; amonyak ve formaldehit gazlarının karışık olarak bulunduğu bir ortamda abek-p3 tipi maske kullanılır.