adr

adr; Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması.

adr; Bkz. adr yönetmeliği