alevlenir madde; Parlama noktası 21 0C - 55 0C arasında olan sıvı haldeki maddelerdir.