antagonizma; kişiler, kurumlar, toplumsal grup yada sınıflar, öğreti yada ideolojiler arasında söz konusu olan uzlaşmaz, üstesinden gelinmez çelişki ya da karşıtlık durumu için kullanılan terimdir. Gelirlerin paylaşılmasında işverenle işçinin rakip durumda olduklarını iddia eder.