arsenikle çalışan işçilerde sağlık muayenesi; altı ayda bir periyodik olarak yapılır. İdrar, dışkı, kıl ve tırnaklardaki arsenik miktarı tayin edilerek işçi kontrol altında tutulur.