asbest; çeşitli mineral silikatların jeolojik yapı sürecinde yüksek sıcaklık ve basınç altında oluşturduğu kristalize minarellerdir.

asbest; asbestoz hastalığına neden olur.

asbest; serpantin veya amfibol gruplarına giren lif yapılı minerallerden kirizotil (beyaz asbest), aktinolit, amozit (kahverengi asbest) antofillit, krokidolit (mavi asbest), tremolit minerallerinden birini veya birkaçını içeren karışımdır.

asbest; Asbestin her türünün çıkarılması, işlenmesi, satılması ve ithalatı yasaktır.
Asbest içeren her türlü ürünün satılması yasaktır.
Asbest ürünlerinin veya asbest ilave edilmiş ürünlerin üretimi ve işlenmesi yasaktır.
Asbest içeren her türlü ürünün ithalatı izne bağlı olarak yapılabilir.