asbestoz; asbest tozlarının yol açtığı pnömokonyoz hastalığıdır. Akciğerler yüksek oranda tahrip olur.