baraj; Yeraltında yangın, su, zararlı gaz ve diğer tehlikeleri önleyici engeller.