basınçlı hava tankları periyodik kontrolü; standartlarda belirtilmemişse yılda bir kez bakımı yapılmalıdır.