basınçlı kapların periyodik kontrol süresi; buhar kazanları kalorifer kazanları, manifoldlu asetilen tüp demetleri, manifoldlu tüp demetleri, kullanımdaki lpg tüpleri, basınçlı hava tanklarının periyodik kontrol süresi bir yıl,

taşınabilir gaz tüpleri 3 yıl,

yeraltı ve yerüstü sıvılaştırılmış gaz tankları, tehlikeli sıvıların bulunduğu tank ve depolar 10 yıl,

kriyojenik tanklar TS EN:13458 – 3 standardında belirtilen sürelerde,

taşınabilir asetilen tüpleri TS EN 12863 standardında belirtilen sürelerde,

yangın söndürme cihazları TS ISO 11602-2 standardında belirtilen sürelerde periyodik kontrol bakımları yapılmalıdır.