birinci grup zehirli gazlar; kendileri zehirli değildir. Ortamdaki oksijen konsantrasyonunu düşürerek boğucu etki yaparlar. Karbondioksit, su buharı, hidrojen, ,azot, argon, helyum, metan, etan, propan vb.