bleve; boiling liquid expanding vapor explosion. kaynayan sıvı genleşen buhar patlaması.

bleve; özellikle, sıvılaştırılmış kriyojenik gazların veya yakıtların tank içinde sıcaklıklarının artması sonucu gaz fazına geçerek artan basınçla meydana gelen patlamalardır. Her ne kadar sıvı, gaz fazına geçerken ortamdaki ısıyı soğursa de faz dengesi bozulup gaz miktarı arttıkça tank içindeki basınç çok yüksek değerlere ulaşır, çok şiddetli ve ateş topu şeklinde bir patlama meydana gelir.

bleve;