bom

bom; vinçlerde iç içe geçmiş uzayan kolların herbirine bom denir.