buhar kazanları kontrol periyodu; standartlarda belirtilmemişse yılda bir defa kontrol edilmelidir.