büyük endüstriyel kazalarla ilgili direktifler; 174-181 ILO direktifi ve Seveso direktifidir.