çalışanlara ait kayıtlar; iş sözleşmesi, çalışma sürelerinin belgelenmesi, işçi özlük dosyası, çalışma belgesi, eğitimin belgelendirmesi, işçi kimlikleri.