çalışanların iş güvenliği eğitim süreleri; her çalışan için,
az tehlikeli işyerlerinde en az sekiz saat,
tehlikeli işyerlerinde en az on iki saat,
çok tehlikeli işyerlerinde en az on altı saat
eğitim düzenlenir.

Çalışanların işçi sağlığı ve ve iş güvenliği eğitimleri aşağıdaki periyotlarda tekrarlanır;

- çok tehlikeli sınıflar yılda en az bir defa,
- tehlikeli sınıflar iki yılda en az bir defa,
- az tehlikeli sınıflar üç yılda en az bir defa,
- çalışan işe başlamadan hemen önce,
- çalışma yerinin iş ekipmanının veya teknolojisinin değiştirildiği durumlarda,
- iş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana iş dönüşünde çalışmaya başlamadan hemen önce,
- herhangi bir sebeple işten 6 aydan fazla uzak kalmış çalışanlara verilir.