ce işareti; bir ürünün Avrupa normlarına uygun olduğunu gösteren işarettir. Bir kalite sistemi veya kalite göstergesi değildir. Ürün güvenliğini belirtir. CE işaretine sahip olan bir ürünün risk analizleri, üretim prosedürü, kullanım kılavuzu ve üretici bilgileri ürüne ait teknik dosyada yer alır ve onaylanmış kuruluş tarafından test ve denetimden geçirilir.

ce işareti; üretici, ürünün ilgili mevzuatları ve bu mevzuatların gerektirdiği tüm standartları (EN, ISO, TS veya harmonize standartlar) karşıladığını yazılı olarak beyan eder. Bu beyan ürünün teknik dosyasında saklanır. Üretici uygunluk beyanını yaptıktan sonra ürünle ilgili tüm sorumluluğu üzerine almış olur.