dinamik yük deneyi; kaldırma makinelerinin, kabul edilen en ağır yükün en az 1,5 katını etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutacak güçte olacak şekilde yapılan deneylerdir.