efektif ısı; insanların bulundukları ortamda hissettikleri ısıya denir.

efektif ısı; Hava sıcaklığı, hava nemi ve hava akım hızının beraberce kişi üzerinde oluşturduğu sıcaklık etkisine efektif ısı
denilmektedir.