elektrik tesisatı periyodik kontrolü; bina elektrik ve topraklama tesisatlarının yılda bir kez yetkili bir elektrik mühendisi tarafından fenni kontrol ve muayeneleri yapılmalıdır.