elimine; tehlike kaynağının ortadan kaldırılması. İSG de proaktif yaklaşımın temelini oluşturur. Korunma politikalarında kaynağa yönelik koruma esastır. İşletmenin veya ürünün durumu elimine yöntemine uygun değilse ortama yönelik veya kişiye yönelik korunma politikaları uygulanır.