enversör şalter; şebekeden beslenen tesislerde, kullanılan yedek üretim aygıtı (jeneratör) ile şebekeyi ayıran işletme elemanı.