fine kinney metodu; bir çeşit risk analizi metodudur.

risk=ihtimal x frekans x sonuçların derecesi

fine kinney metodu; nicel bir analiz metodudur. İnşaat ve çimento sanayisinde yaygındır.