flashback arrestor; oksi-asetilen kaynak işlerinde alevin geri tepmesini önleyen sistemdir.