gürültü en yüksek maruziyet etkin değeri; LEX, 8h 85 dB (A) ve ppeak 140 mikropascal