grup 1 biyolojik etkenler; insanlarda hastalık yapmayan, çalışanlarda ciddi tehlike oluşturmayan, topluma yayılma riski bulunmayan, etkili korunma ve tedavi imkanı bulunan etkenlerdir.