grup 3 biyolojik etkenler; insanlarda hastalık yapabilen, çalışanlarda ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski bulunan, etkili korunma ve tedavi imkanı mevcut etkenlerdir.