günde azami yedi buçuk saat çalışılabilecek işler; kurşun ve arsenik işleri
cam sanayii işleri
cıva sanayii işleri
çimento sanayii
kok fabrikalarıyla termik santrallerdeki işler
çinko sanayii
bakır sanayii
alüminyum sanayii
demir çelik işleri
döküm sanayii işleri
kaplamacılık
karpit
asit sanayii işleri
akümülatör sanayii
kaynak işleri
madenlere su verme
kauçuk işleme
yeraltı işleri
radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle yapılan işler
gürültülü işler (gürültü düzeyi en yüksek maruziyet etkin değeri aşan (8h=85 dB(A))
su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işler
su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işlerden 20 metreye kadar derinlik veya 2 kg/cm2 basınçta yapılan işler (iniş, çıkış, geçiş dahil)
pnömokonyoza neden olan tozların bulunduğu işler ve
tarım ilaçlarının kullanıldığı işlerde en fazla yedi buçuk saat çalışılabilir.