gürültü maruziyet sınır değeri; LEX,8h = 87 dB (A) ve ppeak = 200 mikropascal