haksız fiil zaman aşımı süresi; işçinin veya ölümü halinde yakınlarının üçüncü kişiler aleyhine açacakları tazminat davaları ile sosyal sigortalar kurumunun üçüncü kişiler aleyhine açacağı rücu davaları borçlar kanununun 60. maddesine göre bir yıldır.