hamlaç; kaynak makinelerinde ya da alev üfleyen aletlerde ateşin çıktığı dar uçlu boru.