içme suyu analizi; içme suyunun ihtiva ettiği maddelerin belirlenmesidir. Her işyeri kullandığı içme suyunun analiz raporunu suyu tedarik ettiği su firmasından istemek ya da kendi imkanlarıyla içme suyunu analiz ettirmek zorundadır.