içtihat; kanunlarda kesin, açık ve tereddütsüz olarak belirtilmemiş konularda hakim veya yargıcın örfî, ahlakî ya da vicdanî kurallara göre karar vermesi durumudur.