ideal hava akım hızları; oturarak çalışanlarda hava akım hızı 0,15-1 m/sn,

yarı aktif çalışanlarda 1-1,25 m/sn,

tozsuz yerlerde çalışanlarda hava akımı 1,75 m/sn yi geçmemelidir.