ihbar süresi; işten ayrılırken veya iş sözleşmesini feshederken işçinin ya da işverenin karşı tarafa önceden bildirmesi gereken süredir. İşveren işçiyi ihbar tazminatını ödemek koşuluyla ihbar süresini beklemeden işten çıkarabilir.

ihbar süresi,
0-6 ay arası çalışmış işçi için 2 hafta,
6-18 ay arası çalışmış işçi için 4 hafta,
18-36 ay arası çalışmış işçi için 6 hafta,
36 aydan fazla çalışmış işçi için 8 haftadır.

ihbar süresi; Bkz. ihbar tazminatı