ihbar tazminatı; belirsiz süreli iş sözleşmesinin feshinde, bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır. Ödeme brüt maaş üzerinden belirli vergiler kesilerek yapılır. Hafta 7 gün olarak sayılır. Örneğin ihbar süresi 4 hafta olan bir işçi için ihbar tazminatı 7x4=28 günlük brüt maaştır. Sigorta primi ihbar tazminatından kesilmez. Bkz. ihbar süresi