ikame; tehlikeli olanı az tehliikeli olanla değiştirmek, yerine koymak.

ikame; yer değiştirme. Tehlikeli olan unsurun az tehlikeli olanla yer değiştirilmesidir. Kimya sektöründe yaygındır. Örneğin solvent bazlı kimyasal yerine su bazlı kimyasal kullanılabilir. Ya da ortamdaki gürültü şiddetinin 100 dB den 90 dB e indirilmesi örnek verilebilir. Sonrasında da kişisel koruyucu donanımla desteklenmelidir.