ikinci grup zehirli gazlar; nefes yolunu, gözü ve deriyi tahriş ederler. Hidroklorik asit, formik asit, asetik asit, klor, amonyak, azotdioksit, kükürtdioksit vb.