ilo

ilo; uluslararası çalışma örgütü

ilo; international labour organization

ilo; 1919 yılında Versay Antlaşması' na dayanarak kurulmuştur.

ilo; Türkiye ILO ya 1932 yılında girmiştir. Fiili işbirliği 1946 yılında başlamıştır.