iş güvenliği sertifikası; iş güvenliği uzmanlığı eğitimini tamamladıktan sonra çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığının yaptığı sınavda en az 70 puan alan mühendis, mimar ve teknik elemanlara verilen uzmanlık belgesidir.