iş güvenliği uzmanı çalışma süreleri; 10 çalışandan az olan ve az tehlikeli işyerlerinde çalışan başına yılda en az 60 dakika,

diğer işyerlerinde;
az tehlikeli işyerlerinde çalışan başına ayda 6 dakika,
tehlikeli işyerlerinde çalışan başına ayda 8 dakika,
çok tehlikeli işyerlerinde çalışan başına ayda 12 dakika hizmet verilir.