iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü; 50' den az çalışanı olan;
az tehlikeli sınıftaki işyerleri 01.07.2016 tarihinden itibaren,
tehlikeli sınıftaki işyerleri 01.01.2014 tarihinden itibaren,
çok tehlikeli sınıftaki işyerleri 01.01.2014 tarihinden itibaren,

50 ve üzeri çalışanı olan tüm işyerleri 01.01.2013 tarihinden itibaren tehlike sınıflarına uygun iş güvenliği uzmanı ile çalışmakla yükümlüdürler.

2012 haziran ayından itibaren üç yıl süreyle C sınıfı iş güvenliği uzmanları tehlikeli sınıftaki işyerlerine bakabilirler. (6331 geçici madde 4)

2012 haziran ayından itibaren dört yıl süreyle B sınıfı iş güvenliği uzmanları çok tehlikeli sınıftaki işyerlerine bakabilirler. (6331 geçici madde 4)