iş kazası bildirim süreleri; iş kazası gerçekleştiğinde işveren, kazayı 2 iş günü içerisinde çalışma bakanlığı bölge müdürlüğüne, 3 iş günü içerisinde sosyal güvenlik kurumuna bildirmekle yükümlüdür.