iş kazası sıklık hızı; formülü şu şekildedir:
İKSH: İş kazası sıklık hızı,
İKS: İş kazası sayısı,
PTEGS: Prime tahakkuk edilen gün sayısı.

I.Yöntem:
Bir takvim yılında çalışılan 1.000.000 iş saatine karşılık kaç kaza olduğu gösterir.II.Yöntem:
Tam gün çalışan her 100 kişi arasında kaç kaza olduğunu gösterir.

iş kazası sıklık hızı; Bkz. ptegs Bkz. iş kazası ağırlık hızı Bkz. iş kazası sonucu toplam gün kaybı