iş kazası sonucu toplam gün kaybı; formül:
iş kazası sonucu toplam gün kaybı = (Geçici iş göremezlik süreleri)+ (sürekli iş göremezlik dereceleri toplamı x 75) + (ölüm vak'a sayısı x 7500)