iş kazası; işyerinde veya işle ilgili bir ortamda ani bir olay sonucu çalışan kişinin fiziksel veya zihinsel sağlığında meydana gelen bozulmadır.

iş kazası; Bkz. iş kazası sayılan haller